Demineralizatory

oczyszczanie wody

Istnieje wiele sposobów na oczyszczanie wody z rozpuszczonych w niej soli. Najpopularniejszą metoda jest wykorzystanie do tego celu destylatora elektrycznego. Jednak takie rozwiązanie jest kosztowne i mało praktyczne w sytuacji kiedy potrzebujemy większą ilość oczyszczonej wody.

Znakomitą alternatywą dla destylatorów elektrycznych jest zastosowanie modułowych systemów oczyszczania wody za pomocą szeregu filtrów jonowymiennych, odwróconej osmozy, a nawet lamp UV i kapsuł MF.

Dobrym przykładem takiego rozwiązania są demineralizatory serii HLP. Dzięki modułowej budowie możemy zamówić urządzenie o niemal dowolnych parametrach czystości wody oraz dobrać niezbędą wydajność mierzoną w litrach na godzinę. Demineralizatory serii HLP stosują następujące metody oczyszczania wody:

  • filtracja na filtrach mechanicznych i węglowych - przygotowanie wody wodociągowej do procesu odwróconej osmozy; jest ona konieczna ze względu na czułość membran osmotycznych na zanieczyszczenia mechaniczne i chlor
  • filtracja zmiękczająca – przygotowanie wody wodociągowej do procesu odwróconej osmozy, usuwa z wody jony wapnia i magnezu
  • filtracja odżelaziająca – przygotowanie wody wodociągowej do procesu odwróconej osmozy, usuwa z wody jony żelaza
  • odwrócona osmoza - usunięcie 90-99% substancji rozpuszczonych zawartych w wodzie zasilającej układ. Proces ten determinuje wydajność hydrauliczną całego układu
  • demineralizacja na złożach żywic jonowymiennych mieszanych – wychwytywane są pozostałe w wodzie osmotycznej sole mineralne. Przewodnictwo wody oczyszczonej po tym procesie wynosi 0,055-0,1 µS/cm
  • moduł fotooksydacyjny 185 nm – dezynfekcja wody poprzez naświetlanie falami elektromagnetycznymi o długości 185 nm, które niszczą strukturę DNA drobnoustrojów oraz powodują obniżenie poziomu TOC
  • sterylizator UV 254 nm – dezynfekcja wody poprzez na- świetlanie falami elektromagnetycznymi o długości 254 nm, które niszczą strukturę DNA drobnoustrojów,
  • moduł UV 185/254 nm - element łączący procesy zachodzące w module fotooksydacyjnym 185 nm i sterylizatora UV 254 nm
  • moduł ultrafiltracyjny UF - redukcja poziomu endotoksyn oraz cząstek zawieszonych
  • kapsuła mikrofiltracyjna 0,22/0,45 µm – zatrzymanie czą- stek o wielkości do 0,22 µm. Stanowi zabezpieczenie mikrobiologiczne układu.

Demineralizatory HLP znajdują zastosowanie zarówno do pozyskiwania bardzo czystej wody dla celów badań laboratoryjnych jak również są z dużym powodzeniem stosowane są do uzdatniania wody w gabinetach, klinikach oraz szpitalach.

Jednostki medyczne wszelkich typów często potrzebują dobrej jakości wodę do zasilania różnorakiego instrumentarium jak również do sterylizacji parowej czy też wykorzystania w myjniach-dezynfektorach. Wykorzystanie do tego celu demineralizatorów HLP jest rozwiązaniem ekonomicznym oraz bardzo wydajnym.

System HLP 5

demineralizator

Niewielki gabarytowo modułowy demineralizator do wody o wydajności 5 l/h. Możliwość rozbudowania o moduły doczyszczające oraz kapsułę UV i MF. Czystość wody < 0,06 µS/cm2

Prosty w obsłudze i niezawodny w działaniu. Wymaga podłączenia do ujęcia wody oraz odprowadzenia kanalizacji.

Czytaj więcej ...

System HLP 10

demineralizator

Niewielki gabarytowo modułowy demineralizator do wody o wydajności 10 l/h. Możliwość rozbudowania o moduły doczyszczające oraz kapsułę UV i MF. Czystość wody < 0,06 µS/cm2

Prosty w obsłudze i niezawodny w działaniu. Wymaga podłączenia do ujęcia wody oraz odprowadzenia kanalizacji.

Czytaj więcej ...

System HLP 20

demineralizator

Niewielki gabarytowo modułowy demineralizator do wody o wydajności 20 l/h. Możliwość rozbudowania o moduły doczyszczające oraz kapsułę UV i MF. Czystość wody < 0,06 µS/cm2

Prosty w obsłudze i niezawodny w działaniu. Wymaga podłączenia do ujęcia wody oraz odprowadzenia kanalizacji.

Czytaj więcej ...

System HLP 30

demieneralizator

Niewielki gabarytowo modułowy demineralizator do wody o wydajności 5 l/h. Możliwość rozbudowania o moduły doczyszczające oraz kapsułę UV i MF. Czystośc wody < 0,06 µS/cm2

Prosty w obsłudze i niezawodny w działaniu. Wymaga podłączenia do ujęcia wody oraz odprowadzenia kanalizacji.

Czytaj więcej ...

HLP Smart

demineralizator

Niewielki gabarytowo modułowy demineralizator do wody o wydajności 4 l/h. Możliwość rozbudowania o moduły doczyszczające oraz kapsułę UV i MF. Czystość wody < 0,1 µS/cm2

Prosty w obsłudze i niezawodny w działaniu. Wymaga podłączenia do ujęcia wody oraz odprowadzenia kanalizacji.

Czytaj więcej ...