TUTTNAUER 2840 EL-D

autoklaw laboratoryjny

Producent:
Tuttnauer
Kraj:
Izrael
Gwarancja:
12 m-cy
Model:
nastołowy
Rejestracja cykli:
drukarka
Typ komory:
pozioma
Poj. komory:
28 l
Długość komory:
40 cm

Szczegółowy opis:

Tuttnauer 2840 EL-D: uniwersalny autoklaw laboratoryjny pozwalający na sterylizację płynów, pipet, szkła, narzędzi i odpadów oraz przygotowanie Agaru.

Sterylizacja w środowisku laboratoryjnym ma swoje unikalne wymagania. Wybór właściwego sterylizatora parowego wymaga rozważenia kwestii: zróżnicowaniu załadunku, częstotliwość użycia, dostępnych usług i wielkości ładunku.

Linia sterylizatorów stołowych i pionowych Tuttnauer dla sektora „life sciences” spełnia z sukcesem wyzwania stawiane dziś w laboratoriach i instytutach badawczych. Wypełniają one szeroki zakres możliwych aplikacji dla laboratoriów w instytutach, uniwersyteckich, farmaceutycznych, spożywczych, medycznych i firm biotechnologicznych.

Zaawansowana linia autoklawów laboratoryjnych przedstawia sterylizatory ładowane od góry i stołowe z opcjami: szybkiego chłodzenia, suszenia i obróbki niebezpiecznych odpadów, przygotowania Agaru. Urządzenia proponują pojedyncze rozwiązanie dla całego spektrum potrzeb sterylizacji, w tym: płynów, pożywek, narzędzi, szkła laboratoryjnego, plastików, końcówek do pipet, odpadów biologicznych, zanieczyszczonych mediów i innych laboratoryjnych przedmiotów.

Tuttnauer 2840 EL-D jest to poziomy 28-litrowy autoklaw laboratoryjny izraelskiej firmy Tuttnauer, opracowany zgodnie z normą ASME Code. Autoklaw przeznaczony jest do sterylizacji substancji płynnych, narzędzi, szkła, odpadów powstających podczas dnia pracy. 

Zaawansowany system sterowania:

• Oprogramowanie Fo - kontrola procesu

• PID (mikroprocesor) do kontroli ciśnienia

• Zapisane do 200 ostatnich cykli w pamięci wewnętrznej

• Dwa czujniki PT100 zgodnie z IEC61010-1, IEC 61010-2-040

• Może być podłączonych do 6 czujników temperatury i 4 czujniki ciśnienia

• 30 kodów identyfikacyjnych i haseł do kontroli poziomu dostępu

• Sterownik i oprogramowanie zgodne ze standardem 21 CFR część 11

• Test wejście/ wyjście (umożliwia techniczne sprawdzenie każdego elementu systemu oddzielnie)

• Zakres temperatur sterylizacji od 105° C do 140° C

• Opcjonalnie Dezynfekcja / izotermiczny proces zakres temperatury od 40 °C do 105 °C

• Możliwość niezależnego nagrywania do kontroli krzyżowej pomiarów cyklu

• Powiadomienia o koniecznej wymianie filtra oparte na liczbie cykli.

Szkło, rurki, tipsy i inne aplikacje.

Efektywne usuwanie powietrza jest istotnym wymogiem do sterylizacji pustych ładunków, takich jak szkło laboratoryjne, w których wskaźnik poziomu przesunięcia ciężkości powietrza metodą wypychania nie jest skuteczny. Usuwanie powietrza po sterylizacji pomaga również na szybsze wysuszenie szkła laboratoryjnego.

PV – Próżnia wstępna i suszenie w próżni.

1. Skuteczne usuwanie powietrza (opcja) Opcjonalną pompę próżniową można wykorzystać do cząstkowego usuwania powietrza w próżnię eliminując pęcherzyki powietrza z wszelkiego rodzaju wsadów i maksymalizując efektywne przenikanie pary przez cały ładunek.

2. Aktywne Suszenie próżniowe (opcja) Dla autoklawów laboratoryjnych, opcjonalne pompy próżniowe można wykorzystać do suszenia, na koniec cyklu sterylizacji, zapewniając lepsze suszenie porowatych ładunków i pustych instrumentów, takich jak końcówki pipet. Autoklawy stacjonarne są wyposażone w płyty grzejne dołączone do komory, które nagrzewają komorę w fazie suszenia. Niskie ciśnienie w komorze autoklawu, spowodowane przez próżnię, obniża temperaturę wrzenia w celu szybszego odparowania wilgoci. Para jest następnie usuwana z komory w wyniku suszenia.

3. Udoskonalone suszenie przez próżnię (opcja) Faza suszenia próżniowego po zakończeniu cyklu sterylizacji zapewnia polepszone suszenie wsadu o strukturze porowatej, narzędzi z zagłębieniami oraz końcówek pipet. Niskie ciśnienie w komorze autoklawu uzyskane dzięki próżni obniża temperaturę wrzenia co powoduje, że wilgoć odparowuje szybciej. Gorąca para jest zasysana na zewnątrz komory autoklawu dzięki próżni i materiał jest suszony. Podczas etapu próżni suche powietrze jest wprowadzane do komory poprzez filtr powietrza.

Dla aplikacji wymagających wysokiej wydajności autoklawy laboratoryjne Tuttnauer dające wyniki wysokiej wydajności są wyposażone w następujące funkcje opcjonalne: wbudowany generator pary, pompę próżniową i wężownicę wokół komory. Autoklawy te zapewniają efektywne nagrzewanie i całkowite wysuszenie.

CPVG – Szybkie i wydajne grzanie oraz dokładne suszenie w próżni.

1. Szybkie i skuteczne nagrzewanie (opcja) Natychmiastowe i skuteczne usuwanie powietrza i pary. Podczas fazy nagrzewania powietrze jest skutecznie usuwane z komory przez silne pompy próżniowe. Para, która jest już dostępna w wbudowanym generatorze pary, jest następnie wstrzykiwana do autoklawu do natychmiastowego ogrzania komory.

2. Całkowite suszenie (opcja) Ogrzewanie komory i etap próżni. Wysoce wydajne suszenie osiągnąć można dzięki równomiernemu ogrzewaniu ścian komory autoklawu stołowego lub pionowego. Osiąga się to przez ogrzewanie komory za pomocą pary, która przechodzi przez rury zwijane wokół komory. Etap próżni obniża temperaturę wrzenia co przyspiesza suszenie. Efektem jest szybsze i całkowite wyschnięcie, co gwarantuje, że nawet przy najtrudniejszych ładunkach takich jak tekstylia, ładunki porowate i narzędzia będą suche.

3. Wbudowany generator pary (opcja). Generator pary w pionowych i stołowych modelach autoklawów.

Proces izotermiczny. Przygotowanie Agaru (opcja).

Opcjonalnie izotermiczne cykle są zazwyczaj używane do przygotowania agaru i innych biologicznych pożywek. Tuttnauer oferuje elastyczne izotermiczne cykle, w zakresie temperatur od 40 °C do 105 °C, która pozwala na łagodne ogrzewanie i schładzanie agaru 

Zaawansowany wielokolorowy wyświetlacz.        

Nowy wyświetlacz firmy Tuttnauer używa wielokolorowej technologii wyświetlania. Interfejs użytkownika został przeprojektowany z następujących względów:

• Wielokolorowy wyświetlacz dla łatwiejszego odczytu

• Kolor jest używany do wskazywania etapu cyklu

• Łatwa obsługa

• Szybki dostęp do ważnych informacji

• Obsługa w wielu językach w tym jęz. polski

• Wbudowany wyświetlacz danych historycznych cyklu.                      

Programy cyklu.        

• Próżnia wstępna i po sterylizacji (opcjonalnie)

• 10 Stałych programów

• 20 programów dostosowanych przez użytkownika

• 2 programy testowe (Bowie & Dick Test i test szczelności)

• Cykl czyszczenia przewodów (opcjonalnie)

• Program testowania materiałów (opcjonalnie) do badania różnych materiałów (w wielu cyklach oraz długi czas sterylizacji -24 godziny, 48 godziny, 72 godzin i dłużej)

• Włączanie / wyłączanie programów w zależności od potrzeb użytkownika.                      

Rodzaje połączeń dla akcesorii (opcja):        

• Port USB dla Połączenie Ethernet zewnętrznych urządzeń

• Barcode przez USB (opcjonalnie)

• Połączenie Ethernet RPC.R- zdalna kontrola przez komputer PC.

Oprogramowanie do generowania raportów (opcja):

• Wykres danych cyklu

• Dane liczbowe cyklu

• Kopia wydruków cyklu

• Tabela wszystkich zmierzonych wartości

• Tabela wszystkich parametrów

• Opcja zapisywania wszystkich raportów w formacie PDF.                      

Oprogramowanie umożliwia dwa typy pracy:

• Tryb online. Dostępne jest podłączenie do 8 autoklawów za pomocą komputera PC za pośrednictwem połączenia Ethernet. Każdy z autoklawów może być zdalnie monitorowany jednocześnie pokazując wszystkie raporty i wykresy. Historia plików jest automatycznie pobierana z autoklawu.

• Tryb offline. Dane są przesyłane z autoklawu za pomocą standardowej pamięci USB. Dane te mogą być przeglądane za pomocą oprogramowania generator raportów na komputerze PC.

Bezpieczeństwo.          

Bezpieczeństwo personelu, autoklawu i wsadu są priorytetem w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji dowolnego autoklawu Tuttnauer. Tuttnauer stawia sobie najwyższe standardy bezpieczeństwa dla przemysłu i dyrektywy, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko dla pracowników obsługujących autoklawy, ale również dla całego laboratorium i sterylizowanych wsadów.

• Urządzenie posiada zabezpieczenie, chroniące operatora w przypadku gdy w komorze ciśnienie jest wyższe od atmosferycznego

• Cykl nie uruchomi się, gdy drzwi są otwarte lub nie są prawidłowo zamknięte

• Drzwi nie można otworzyć, aż temperatura płynów nie osiągnie zadanej temperatury końcowej

• Dwie niezależne elastyczne sondy (czujniki temperatury PT 100) do monitorowania temperatury w sterylizowanym medium.

Zbiorniki ciśnieniowe Tuttnauer są certyfikowane przez ASME jak i PED.

• DIN 58951-2:2003 sterylizatory parowe używane w laboratorium Dyrektywy i wytyczne:

• PED 97 /23 / CE Dyrektywa dla zbiorników ciśnieniowych

• 2002/95 / CE Dyrektywa RoHS

• 2006/95 / CE Urządzenia elektryczne

• 2004/108 / CE Kompatybilność elektromagnetyczna

• 2006/42 / CE, Dyrektywa maszynowa

• 2002/96 / CE Dyrektywa WEEE

• ANSI / AAMI - ST55: 2010 Poziome sterylizatory parowe

• PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010 Małe sterylizatory parowe Standardy bezpieczeństwa i EM[

• PN-EN 61010-1: 2010 Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń laboratoryjnych

• EN 61010-2-40 2005 Wymagania bezpieczeństwa dla sterylizatorów

• PN-EN 61326-1: 2006 Urządzenia elektryczne do wymagań EMC

• PN-EN 17665-1 2006 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Generator pary zbiornika ciśnieniowego i norm budowlanych:

• Kodeks ASME, sekcja VIII, dział 1, Niepalne zbiorniki ciśnieniowe

• Kodeks ASME sekcja I dla kotłów System Zgodności Jakości:

• ISO 9001: 2008 (System Jakości)

• EN ISO 13485: 2012 System Zarządzania Jakością

• Canadian MDR ([MDR) 50R / 98-282 (2011)

• Zgodnie z częścią FDA QSR 21 [FR część 11 i część 820.

Wielkość przykładowego załadunku:

Materiały eksploatacyjne:

  • Uszczelka komory (sklep),
  • Filtr bakteriologiczny (sklep),
  • Rękawy papierowo-foliowe (sklep),
  • Torebki samoklejące (sklep),
  • Testy do kontroli sterylizacji (sklep).

Opcjaonalne akcesoria:

Demineralizatory HLP, to świetne rozwiązanie dla pozyskiwania wody o zróżnicowanych parametrach jakościowych dla celów laboratoryjnych. Pełna konfigurowalność złóż i filtrów, znacznie mniejsze koszty pozyskania wody w stosunku do destylatorów elektrycznych, możliwość uzyskania kilku stopni oczyszczania w jednym urządzeniu.
Destylarka AQUASTAT, to kolejny solidny produkt kanadyjskiej firmy SciCan. Jest bardzo trwała i bardzo poręczna w użyciu. Wydajność wystarczy do dziennego zapewnienie wody destylowanej dla każdego autoklawu oraz na potrzeby gabinetu lub małej kliniki. Więcej znajdziecie Państwo w szczegółowym opisie produktu po kliknięciu w zdjęcie.

Dane techniczne:

Producent:
Tuttnauer
Kraj:
Izrael
Normy:
DIN 58951 Series, ISO 17665-1:2006
Zgłoszenie do UDT:
Wymaga
Sterylizacja wsadów typu:
płyny, odpady, narzędzia
Gwarancja bazowa:
24 m-ce
Język obsługi:
polski
Rejestracja cykli:
analogowa, cyfrowa
Komora:
 
- typ:
pozioma
- pojemniśc całkowita:
28 l
- pojemność użyteczna:
24 l
- wymiary całkowite:
28 x 40 cm
Gabaryty:
53 x 44 x 63 cm
Waga:
51 kg
Zasilanie:
220 - 230 V
Pobór mocy:
2200 W
Głośność pracy:
bd

Zadaj pytanie:

Data:pole wymagane
Firma:
Imię i Nazwisko:pole wymagane
Kod:pole wymagane
Miejscowosc:pole wymagane
Nr tel.:
Email:pole wymagane
Urządzenie:pole wymagane
Wiadomość:pole wymagane
Wyślij